תיקון 125 ד

לכל האזרחים  שבבעלותם פוליסת חסכון  או ני"ע  מחויב במס רווחים מריבית בגובה 25% על הרווח הריאלי בעת המימוש. סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מעניק הטבת מס לאנשים שנולדו עד שנת 1948 (לא כולל), שהנה פטור ממס על רווחים עד לסכום של 13,320 ש"ח לאדם או 16,320 ש"ח לשני בני זוג. מדובר בהחזר מס בפועל של עד 3,330 ש"ח לאדם, או 4,080 ש"ח לשני בני זוג שגילם מעל 68 שנים. קבלת החזר מס זה מתבצעת ע"י פדיון והפקדה חוזרת של ערך הפדיון בפוליסה בניכוי המס על הרווחים. אין כל עמלה במכירה או בקניה.

קופת גמל להשקעה
מדובר בקופת גמל הונית חדשה משווקת מסוף שנת 2016 אשר מאפשר גמישות בהפקדות (עד ל-70 אש"ח לשנת מס לת"ז)
ובמשיכות (ללא מגבלה ובמודל מיסוי של 25% מרווחים ריאלים) ובגיל (ניתן להצטרף בכל גיל). 
במסגרת המוצר ניתן לנייד מקופה לקופה ללא אירוע מס ואף להמיר את ערך הפדיון בתום תקופה לקצבה "מוכרת" (פטורה מתשלום מס).

מה היתרונות הבולטים?

 • דחיית מס במעבר בין מסלולי ההשקעה.

 • דחיית מס גם במעבר בין יצרנים.

 • קבלת קצבה פטורה מתשלום מס.

 • גמישות מלאה בהפקדה ובמשיכה.

 • אפשרות להצטרפות בכל גיל.

 

תיקון 190
להלן עיקרי הדברים בנושא תיקון 190 קצבה מוכרת :

תנאים מצטברים למשיכה כהוני:

 • גיל 60 לפחות.

 • קבלה בפועל של קצבת מינימום ( 4,300 ₪ בשנת 2015 ) מהמוצרים הפנסיוניים.

יתרונות מיסוי:

 • משיכה הונית : חייבת במס נומינלי בשיעור 15% על הרווחים (לעומת 25% ריאלי באפיקים אחרים) , התחשבנות המס נעשית בהראל אין צורך בפקיד שומה .

 • משיכה כקצבה : פטור ממס ללא תקרה – הן על הקרן והן על הרווחים גובה הקצבה –  בהתאם למסלול

 • הקצבה שנבחר ולפי המקדם במועד העברת הכספים לקצבה.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

קבוצת יעול שכיר. קינג ג'ורג' 16. ירושלים . 9107901 |  3456504 rodan@yeuls.co.il  |   07